Jsme televize vašeho kraje

Studio Z z 18.06.2017

Letní tábory - Středisko volného času Radovánek

Naše moderátorka Táňa Krchovová si povídala o letních táborech pořádaných Střediskem volného času Radovánek.