Jsme televize vašeho kraje

Studio Z z 21.06.2017

Jindřich Duras a Václav Čubr - využití dešťové vody

Naše moderátorka Táňa Krchovová si povídala o problematice využití dešťové vody ve městech a osvětovém projektu občanského sdružení Envic.