Jsme televize vašeho kraje

Studio Z z 27.06.2017

Ilona Mauritzová - vzdělávání zdravotních sester

Naše moderátorka Táňa Krchovová si povídala s děkankou Ilonou Mauritzovou z Fakulty zdravotnických studií ZČU o vzdělávání a uplatnění zdravotních sester