Jsme televize vašeho kraje

Studio Z z 17.08.2017

Sportmania - Ilona Křížková, Michal Dlouhý

Naše moderátorka Táňa Krchovová si povídala s Ilonou Křížkovou a Michalem Dlouhým o festivalu sportovních aktivit Sportmania.