Jsme televize vašeho kraje

Studio Z z 02.11.2017

JUNIORFEST se blíží

Naše moderátorka Táňa Krchovová si povídala s organizátorkami blížícího se JUNIORFESTU.