Jsme televize vašeho kraje

Studio Z z 14.11.2017

ANIMANIE - Jan Příhoda

Naše moderátorka Táňa Krchovová si povídala s ředitelem festivalu ANIMANIE Janem Příhodou.