Jsme televize vašeho kraje

Studio Z z 21.11.2017

Tomáš Pfeiffer, biotronik

Naše moderátorka Táňa Krchovová si povídala s biotronikem Tomášem Pfeifferem.