Jsme televize vašeho kraje

Studio Z z 20.12.2017

Magistrát města Plzně - katalog sociálních služeb

Naše moderátorka Táňa Krchovová si povídala o katalogu sociálních služeb, který magistrát vydává pro potřeby všech Plzeňanů.