Jsme televize vašeho kraje

Studio Z z 03.01.2018

Stanislav Šteif - malíř, ilustrátor

Naše moderátorka Táňa Krchovová si povídala s mladým malířem a ilustrátorem Stanislavem Šteifem.