Jsme televize vašeho kraje

Studio Z z 31.12.2017

Zdeněk Troška, režisér

Naše moderátorka Táňa Krchovová vyzpovídala Zdeňka Trošku - jak tráví konec roku?