Jsme televize vašeho kraje

Studio Z z 16.03.2018

Ilona Mauritzová, děkanka Fakulty zdravotnických studií ZČU