Jsme televize vašeho kraje

Studio Z z 12.06.2018

Jiří Sulženko - Výstava 100PY

Naše moderátorka Táňa Krchovová si povídala s kurátorem výstavy 100PY Jiřím Sulženkem.