Jsme televize vašeho kraje

Studio Z z 21.06.2018

Simona Fink, Česko - bavorské přeshraniční centrum

Naše moderátorka Táňa Krchovová si povídala se Simonou Fink o aktuálních aktivitách Česko - bavorského přeshraničního centra.