Jsme televize vašeho kraje

Studio Z z 26.06.2018

Barbora Šimůnková, Petr Hrouzek - projekt Respektuj 18!

Naše moderátorka Táňa Krchovová si povídala s Barborou Šimůnkovou a Petrem Hrouzkem o preventivním projektu zodpovědného zacházení s alkoholem Respektuj 18!