Jsme televize vašeho kraje

Studio Z z 08.09.2016

Činnost ROP NUTS II Jihozápad

Ivo Grüner, předseda RR ROP NUTS II Jihozápad