Jsme televize vašeho kraje

Budoucnost Plzeňské teplárenské mají v rukou zastupitelé města

Plzeň, publikováno 06.12.2017, autor: Richard Beneš

Elektrárna Opatovice musela do modernizace investovat téměř tři miliardy korun, aby splnila nové emisní limity | Autor: ZAK TV

Zastupitelé Plzně budou na svém jednání 14. prosince rozhodovat o budoucnosti městské společnosti Plzeňská teplárenská. Od roku 2022 totiž nebudou její staré kotle splňovat přísné emisní normy Evropské unie. Vedení teplárny by tak muselo investovat do rekonstrukce kotlů 1,5 miliardy korun, nebo se spojit s Plzeňskou energetikou (EPH) a podělit se s ní jako s menšinovým vlastníkem o budoucí investice a zisky. Zda zůstane teplárenská společnost samostatná, nebo zda se spojí s dalším velkým hráčem, budou hlasovat zastupitelé města. Podobné problémy už řešily i jiné české energetické společnosti.

Zkušenosti s obrovskou investicí do ekologizace elektrárny mají ve východočeských Opatovicích Nad Labem. „Důvodem bylo splnit dlouhodobé cíle nejenom naší společnosti, ale i celého holdingu. A konkrétně to znamená především splnění nových emisních limitů i po roce 2020. A poté také upravit technologii tak, aby bylo možné spalovat veškerá dostupná energetická uhlí,“ řekl Miloslav Decker, ředitel strategického rozvoje Elektráren Opatovice.

„Ekologický program byl velmi náročný, to znamená dva roky přípravy, stanovení vhodné technologie a také nastavení rozsahu rekonstrukce. Poté dva další roky na veškerá veřejnoprávní povolení a také výběr zhotovitelů. A potom během dvou let jsme toto zařízení za 2,7 miliardy instalovali v naší teplárně,“ vysvětlil Decker.

S tak rozsáhlou rekonstrukcí je ovšem spojena spousta rizik. Největším rizikem je rekonstrukce sama, neboť zásah do části zařízení je vždy složitější, než nová stavba “na zelené louce”. Dalšími riziky jsou získání všech stavebních a integrovaných povolení, EIA (posouzení ekologických dopadů), územních rozhodnutí, kde všude může dojít k oddálení termínu dokončení stavby. Podstatným rizikem je také výběr dodavatelů v režimu veřejné zakázky, což je zdlouhavý proces, kde může přijít odvolání. A potenciální zdržení dokončení stavby. Posledními riziky jsou rizika výstavbová a technologická, která dokáže snížit výběr zkušených dodavatelů, ale i zkušenosti zadavatelů.

„Rekonstrukce je technicky a technologicky náročná. Je to krásné inženýrské dílo, protože je potřeba hodně zkušeností všech zainteresovaných. Pokud existují jiná řešení, že se dá postavit něco nového, nebo využít nějaké podnikatelské řešení, tak pak je to určitě ku prospěchu věci. Nemyslím si, že bude legislativa v tomto shovívavá, že se změní směrnice a zákony co se týče snižování emisí,“ dodal Miloslav Decker z opatovické elektrárny.

Plzeňská teplárenská právě takovou možnost má a s ní také možnost zachovat se jako řádný hospodář. Spojení s Plzeňskou energetikou by přineslo odklad obrovské investice o 4-7 let, kdy bude nejistá situace na energetickém trhu přehlednější. Do té doby by Plzeňská teplárenská využívala kapacity modernizované Plzeňské energetiky, obě společnosti by „jely” společný výkon.

Zároveň by fúze přinesla jednorázovou úsporu 100 milionů korun, 70 milionů korun by Plzeňská teplárenská ušetřila každý rok. Plzeňská energetika by fúzí zanikla, došlo by ke sjednocení plzeňského trhu dálkového tepla, a spojení s velkým energetickým hráčem by nové společnosti přineslo výhledově vyšší stabilitu na dynamickém trhu. Téměř 70 procent společnosti by nadále ovládalo město a zůstaly by mu i veškeré rozhodovací pravomoci.

Fotogalerie

Elektrárna Opatovice musela do modernizace investovat téměř tři miliardy korun, aby splnila nové emisní limity | Autor: ZAK TV