Televize ZAK

Každý den
jsme tu pro vás

Hlavní menu

Plzeňský kraj

Fakultní nemocnice otevřela nové specializované mamografické centrum

Plzeň, publikováno 12.04.2018, autor: Richard Beneš

Specializované mamografické centrum, které je součástí Kliniky zobrazovacích metod, otevřela ve čtvrtek Fakultní nemocnice Plzeň Lochotín | Autor: FN PLzeň

Specializované mamografické centrum, které je součástí Kliniky zobrazovacích metod, otevřela ve čtvrtek Fakultní nemocnice Plzeň Lochotín. Vzniklo spojením mamodiagnostiky z borské a lochotínské části nemocnice. Ročně se zde uskuteční až 20 tisíc vyšetření. Významnou předností lochotínského areálu je plně funkční komplexní onkologické centrum. Ženy, které zde podstoupí vyšetření, jsou vystaveny minimálním dávkám radiace.

Součástí sjednocení obou pracovišť je obnova dvou nyní používaných mamografických přístrojů. Na Lochotíně vznikly nové moderní prostory, kde je oddělena screeningová a diagnostická část. „Screeningová obsahuje dvě pracoviště přímé digitální mamografie a dále ultrasonografické pracoviště pro doplňující ultrazvukové vyšetření prsu. Současně ve čtvrtém patře stávající mamodiagnostiky se provozuje diagnostická mamografie. Poslouží ženám, u nichž již byl v minulosti diagnostikován nádor prsu, a které podstoupily nebo podstupují protinádorovou léčbu,“ představil nové pracoviště primář kliniky Jiří Ferda.

V nových prostorách budou odborníci Kliniky zobrazovacích metod provádět bioptické odběry vzorků tkání prsu pro histologická vyšetření a také označování ložisek v prsu před chirurgickou léčbou. Nové mamocentrum se nachází v lochotínském areálu FN Plzeň ve druhém podzemním podlaží vchodu A, dostupnost je i z vchodu B (2.PP). Nemocnice do úprav prostor a nákupu moderních přístrojů investovala 22 milionů korun.

„Přímé navázání screeningového pracoviště na komplexní onkologické centrum zabezpečuje nejrychlejší cestu od diagnózy k léčbě a dovoluje nejužší spolupráci všech lékařů, kteří se na diagnostice a léčbě nádorů prsů podílejí. Rychlost při určení správného postupu léčby je zásadní. Takto integrované mamodiagnostické pracoviště je v České republice naprosto ojedinělé. Zabezpečuje ženám skutečně komplexní péči od preventivního vyšetření, přes provedení biopsie, až po chirurgickou nebo onkologickou léčbu,“ zdůraznil přínos nového centra pro klientky ředitel FN Plzeň Václav Šimánek.

Plzeňský kraj je regionem s nejvyšším výskytem rakoviny a každým rokem diagnostikují nově lékaři rakovinu prsu u 400 nových pacientek. Díky pravidelnému preventivnímu screeningu, který absolvuje 60 až 70 procent žen v Plzeňském a Karlovarském kraji, se daří v řadě případů zachytit nádor včas, což je zásadní pro úspěšnou léčbu.

Fotogalerie

Specializované mamografické centrum, které je součástí Kliniky zobrazovacích metod, otevřela ve čtvrtek Fakultní nemocnice Plzeň Lochotín | Autor: FN PLzeň

Diskuse k článku