Jsme televize vašeho kraje

Plzeňští zastupitelé schválili vybudování metropolitního dispečinku

Plzeň, publikováno 11.09.2018, autor: Richard Beneš

Magistrát města Plzně - ilustrační foto | Autor: Richard Beneš

Jako jeden z hlavních nástrojů organizace a řízení mobility chce mít město Plzeň metropolitní dispečink. Vybudovat by jej ve spolupráci s PMDP chtělo nejdéle do konce roku 2020. Na svém posledním zasedání schválili zastupitelé města Plzně doplnění dispečinku do Plánu udržitelné mobility Plzně pro období do roku 2025.

„Na území města Plzně působí mnoho subjektů, jež ovlivňují svojí činností mobilitu města. Generují a převážně jen pro svoji potřebu zpracovávají data, které by bylo možné sdílet a využít k efektivnější organizaci dopravy v Plzni,“ vysvětlil technický náměstek primátora Pavel Šindelář (ODS) s tím, že nyní v Plzni funguje několik dispečinků. „Jedná se dispečink dopravní ústředny křižovatek, dispečink městské hromadné dopravy, Integrované dopravy Plzeňska, dopravy v klidu, oddělené dispečinky jednotlivých infrastruktur města a též dispečink integrovaného záchranného systému,“ řekl Šindelář.

Stávající úroveň provázanosti dopravních služeb neumožňuje komplexnější přístup k řízení dopravního systému. Proto město buduje přestupní terminály v Šumavské ulici u hlavního nádraží, na náměstí M. Horákové a v Dobřanské ulici u Úřadu práce. „Řešením problému vazeb mezi krajskou  dopravou, MHD a dalšími typy dopravy je průběžně provádět sběr, zpracování a distribuci dopravních informací a jejich využití pro optimální řízení dopravního systému. Vyhodnocování dat umožní predikci různých scénářů pro předcházení, případně řešení mimořádných situací v silničním provozu na území města. Právě tyto procesy budou v budoucnu zajištěny realizací Metropolitního dispečinku, který zcela určitě přispěje k řízení dopravy v plzeňském regionu,“ vysvětlil náměstek pro oblast dopravy a životního prostředí Petr Náhlík (KDU-ČSL).

Metropolitní dispečink bude v budoucnu jedním z hlavních nástrojů organizace a řízení mobility „Zvýší provázanost veřejné dopravy, plynulost dopravy v Plzni, občané získají dostatek rychle poskytovaných informací pro výběr nejvhodnějšího dopravního prostředku, sníží se ekologická zátěž z důvodu efektivnějšího fungování dopravního systému, lidé uspoří čas díky lepší organizaci dopravy a především nám Metropolitní dispečink poskytne rychlou a účinnou reakci v krizových situacích,“ popsal přínosy dispečinku Pavel Šindelář.

Finanční náročnost záměru Metropolitního dispečinku bude známa po zpracování studie proveditelnosti a následně bude upřesňována v dalších fázích přípravy projektu. Příprava projektu bude probíhat v letech 2019 – 2020. Realizace se poté předpokládá v letech 2020 – 2022.

 

Fotogalerie

Magistrát města Plzně - ilustrační foto | Autor: Richard Beneš