Jsme televize vašeho kraje

Plzeň chce rozšiřovat digitální technologie v mateřských i základních školách

Plzeň, publikováno 11.02.2019, autor: Richard Beneš

Ilustrační foto | Autor: Archiv

O rozšiřování digitálních technologií, inovativních metod a pomůcek ve svých základních i mateřských školách usiluje město Plzeň. Požádá proto o dotaci na tři projekty z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání maximálně po deseti milionech korun na každý z nich. Akce s názvy START Plzeň, DIGI Plzeň a SMART Plzeňáčci mají být realizovány v letech 2020 a 2021. Peníze se využijí na nákup moderních pomůcek, například robotických a výukových stavebnic, na vzdělávání pedagogů či zapojení žáků a učitelů do různých soutěží. Žádost o podání dotace už schválili plzeňští zastupitelé.

Cílem projektu START Plzeň je podpora zapojených pedagogů partnerských škol ve využívání digitálních technologií, inovativních metod a pomůcek, propojení škol a firem. „Učitelé s využitím moderních pomůcek, mentorů a odborníků ze spolupracujících firem budou vzdělávat žáky se zaměřením na praktické znalosti a na jejich uplatnění na trhu práce,“ uvedl primátor Martin Baxa. Doplnil, že cílem je podpořit kreativitu a soutěživost žáků, podporovat pedagogy ve schopnosti motivovat žáky a společně se účastnit soutěží a projektů. Do projektu START Plzeň by se mělo zapojit přibližně deset základních škol.

 Dalším projektem je DIGI Plzeň. Jeho cílem je pomoci zapojeným pedagogům partnerských škol začlenit do běžné výuky inovativní metody, digitální technologie a podporu robotiky i programování. Stejně jako v projektu START Plzeň je snahou podpořit kreativitu a soutěživost žáků, podporovat pedagogy ve schopnosti motivovat žáky a společně se účastnit soutěží a projektů. Do projektu DIGI Plzeň by se mělo zapojit zhruba sedm základních škol.

Třetím projektem je SMART Plzeňáčci, určeným pro děti předškolního věku. Pedagogové by měli s využitím moderních pomůcek, mentorů a odborníků z praxe zvyšovat kvalitu vzdělávání dětí především v oblastech logického myšlení, základů algoritmizace a podporovat rozvoj školní zralosti dětí. Do projektu SMART Plzeňáčci by se mělo zapojit přibližně deset mateřských škol a základních škol.

Fotogalerie

Ilustrační foto | Autor: Archiv