Televize ZAK

Každý den
jsme tu pro vás

Hlavní menu

Politika Sport Plzeňský kraj

Plzeňskou ODS zaujal projekt na vyčištění přehrady České údolí

Plzeň, publikováno 07.03.2018, autor: Richard Beneš

Dočká se přehrada České Údolí čisté vody? | Autor: TV ZAK

Oblastní rada ODS se na svém jednání v pondělí zabývala možností výstavby akvaparku v Plzni s účastí města a Plzeňského kraje, nebo prostřednictvím investice od soukromého investora. Vedení ODS diskutovalo ale také o využití přírodních koupacích vod v Plzni. Je totiž přesvědčeno o tom, že na území města Plzně se nacházejí zajímavé a nevyužívané přírodní vodní plochy, které by mohly sloužit občanům města Plzně k jejich každodennímu využití.

Největší přírodní vodní plochou, která bohužel z důvodu nebezpečných sinic, není vhodná ke koupání, je vodní nádrž České údolí. Plzeňská ODS teď přichází s iniciativou vypracování studie proveditelnosti vyčištění části této nádrže. Vychází přitom z projektu vodohospodáře Jindřicha Durase, který loni představil projekt možného vyčistění nádrže zastupitelům Plzeň ÚMO 3.

Výsledkem studie proveditelnosti by mělo být vytvoření podmínek bezpečného koupání, relaxačních zón a oddělené pláže pro koupání se psy. Studie by měla zodpovědět stavebně technické řešení projektu, finanční nároky na realizaci, provozní režim a provozní náklady. Smyslem projektu je obnovit koupání v atraktivní lokalitě s nulovým vstupným pro širokou veřejnost, přitom s nízkými provozními náklady pro město Plzeň. Vzhledem k tomu, že vytvoření relaxačních zón by se týkalo pouze části Českého údolí, zůstala by zachována i rybolovná funkce nádrže.

O projekt projevilo město zájem v minulosti už dvakrát, ale iniciativa vždy vyšuměla. Poprvé to bylo těsně před rokem 2000, další vlna přišla v roce 2008. Teď je snaha projekt, který ležel léta u ledu, opět resuscitovat. A jak by mělo dosáhnout výrazně lepší kvality vody v nádrži České údolí?

„Pokud by se politická reprezentace rozhodla projekt realizovat, tak by to znamenalo značné náklady, ale sloužil by po několik dalších generací obyvatelům Plzně,“ řekl Jindřich Duras, expert na čistou vodu z Povodí Vltavy. Nádrž České údolí byla podle jeho slov postavena jako rekreační. Tomuto účelu ovšem nemůže sloužit, protože kvalita vody je kvůli výskytu sinic setrvale velmi špatná. A není naděje na to, že by se zlepšila nějakými dílčími opatřeními.

„Jediná možnost je, obvést kolem nádrže řeku Radbuzu, která vtéká do přehrady a vnáší s sebou všechny ty znečišťující látky včetně živin. Ty potom podporují květ sinic i vzhledem k tomu, že je tam malá hloubka a tedy dostatek světla. Technicky stavebně to lze vyřešit odtokovým korytem. Vyčlenila by se část toho prostoru, kde je teď voda. Horní část nádrže by zůstala tak jak je nyní. Ve zhruba 20 hektarech v té dolní části by vznikl neprůtočný rybník. Tam už dokážeme udělat velmi slušnou kvalitu vody,“ vysvětlil základní rysy projektu vodohospodář Duras.

„Musí se narušit koloběh fosforu, který živí sinice, to docílíme odříznutím toho přítoku, dále ošetřením sedimentu. V nádrži je obrovské množství bahna a to bahno nelze jen tak vytěžit a odvézt na pole, protože je kontaminované. Jsou v něm obsaženy třeba těžké kovy. Ten sediment je možné jen přemístit, na nějaká mělčí místa a vytvořit z něj ostrůvky,“ řekl Duras. Náklady na stavební řešení odhaduje ve výši 400 až 500 milionů korun. „Město by mělo rozhodnout o tom, kde se budou jeho lidé rekreovat. Jestli se postaví nějaký mohutný aquapark. Nebo jestli se zabezpečí přírodní koupací vody,“ prohlásil vodohospodář.

Fotogalerie

Dočká se přehrada České Údolí čisté vody? | Autor: TV ZAK

Diskuse k článku