Jsme televize vašeho kraje

Komerční reportáže z 29.05.2017

ARBO spol. s r.o.

Společnost ARBO, spol. s r.o. byla založena v roce 1991. Místem podnikání se stala obec Běšiny u Klatov. Ve skromných podmínkách byl zahájen prodej a servis zemědělské techniky, tehdy jako obchodní středisko firmy UNICOM Tišnov. V sortimentu nabízených strojů byla zejména závěsná zemědělská technika předních evropských výrobců, která byla postupně doplněna o technologie pro živočišnou výrobu. Postupně s rostoucí poptávkou byl sortiment společnosti rozšířen o traktorovou a sklízecí techniku. Společnost se postupně rozšiřovala, rostl obrat i počet zaměstnanců. Významným rokem ve společnosti byl rok 1996, který byl z obchodního hlediska jedním z nejúspěšnějších. V tomto roce došlo i k zásadním změnám v orientaci firmy na nové dodavatele zemědělské techniky. Společnost ARBO, spol. s r.o. získala výhradní zastoupení pro prodej strojů NEW HOLLAND v 10-ti okresech regionu bývalého západočeského kraje. Od tohoto roku začíná velmi těsná spolupráce se společností AGROTEC a.s. Hustopeče, který se stal výhradním dovozcem zmíněné značky do České republiky.

Prodej celého sortimentu NEW HOLLAND - traktorů, kombajnů, lisů, řezaček a zemních strojů vyžadoval zvýšené nároky na technické zázemí firmy a proto se v následujícím roce 1997 společnost ARBO, spol. s r.o. přemisťuje do Klatov do areálu na Hřbitovní ulici. Jeho postupnou dostavbou v následujících letech bylo budováno prodejně servisní středisko dle standardu NEW HOLLAND s odpovídajícím servisním zázemím a skladem náhradních dílů pro nabízenou techniku. I tento objekt se postupem času stal kapacitně nedostačujícím, a protože stávající objekt nebylo možno rozšířit, bylo společníky v roce 2006 rozhodnuto vybudovat nové servisní a skladové středisko v nedalekých Janovicích nad Úhlavou. To bylo plně zprovozněno a slavnostně otevřeno na podzim roku 2007.

S rostoucím počtem prodaných strojů stoupal i nutný počet spolupracovníků ve firmě a z původních třech zakladatelů se rozšířil na současných 42 zaměstnanců. Za dobu existence společnosti bylo prodáno více než 320 traktorů, 90 sklízecích mlátiček, 35 samochodných řezaček, více jak 250 secích kombinací a tisíce dalších závěsných strojů. Od roku 2005 se věnujeme dovozu a distribuci reverzních ventilátorů CleanFix od německé firmy HÄGELE určené pro zemědělskou, stavební, lesnickou a komunální techniku všech značek.

Stále rostoucímu zájmu o komunální techniku jsme přizpůsobili i naše aktivity. Nabízíme široký sortiment komunální techniky předních evropských výrobců, aktivně se rovněž věnujeme prodeji a servisu stavebních strojů NEW HOLLAND. Naše společnost se v roce 2006 stala držitelem certifikace ČSN EN ISO 9001:2001 a není jen výhradně obchodní a servisní organizací, nýbrž poskytujeme široké zemědělské veřejnosti komplexní služby včetně poradenství a finančního servisu.

Velmi významným mezníkem ve společnosti je datum 1.1.2011. K tomuto datu se společnost stala součástí koncernu AGROFERT. Cílem této akvizice je ještě větší posílení společnosti ARBO, spol. s r.o. na poli obchodu a servisu se zemědělskou, komunální a stavební technikou v regionu Plzeňského a Karlovarského kraje.

Přijďte se přesvědčit, máme Vám co nabídnout, jste vždy upřímně vítáni.