Jsme televize vašeho kraje

Kraj otevřel nové informační vzdělávací střdisko pro kariérové poradenství

Plzeň, publikováno 30.09.2015, autor: Richard Beneš

Slavnostního otevření nového centra pro kariérové poradenství se zúčastnil také hejtman Václav Šlajs | Autor: Plzeňský kraj

Lidé hledající práci a lepší pracovní uplatnění mají nyní možnost vyzkoušet služby bezplatného kariérového poradenství v novém informačním vzdělávacím středisku Plzeňského kraje nazvaného Info Kariéra. Středisko vzniklo díky iniciativě Plzeňského kraje, který se rozhodl touto cestou podpořit služby zaměstnanosti a hlavně zvýšit jejich dostupnost. Služby kariérových poradců budou mít možnost využívat nejen nezaměstnaní, ale kdokoli, kdo uvítá pomoc při plánování své profesní dráhy. Díky finanční podpoře EU a Plzeňského kraje budou tyto komplexní služby pro veřejnost zdarma.

„Středisko musí fungovat minimálně pět let a za tu dobu by mělo obsloužit nejméně 3500 lidí,“ uvedl Jiří Cais, ředitel Krajského centra vzdělávání a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky, pod nímž nová služba funguje. Zřízení centra přišlo na víc než 26,7 milionu korun. Služby kariérových poradců v něm budou moci využívat nejen nezaměstnaní, ale kdokoli, kdo chce pomoci při plánování profesní dráhy.

Info Kariéra bude mapovat vzdělávací nabídku v regionu i potřeby a očekávání zaměstnavatelů a bude porovnávat, jak si vzájemně odpovídají. Poradci pomohou klientům naplánovat postup k získání dobré práce. Pomohou také vyhledat správný kurz pro rozšíření kvalifikace, což zvýší šance na lepší uplatnění. „Můžeme pomoci například i s vytvořením životopisu, při hledání práce či stáže nebo s přípravou na přijímací pohovor u zaměstnavatele,\\\\\\\" řekla vedoucí střediska Pavla Chocholová.

„Naším cílem je aktivně a s osobním přístupem pomáhat klientům orientovat se a rozhodovat v otázkách dalšího vzdělávání, volby povolání či zaměstnání, profesního růstu a osobního rozvoje. Klienti mohou využít buď individuální poradenství, nebo se mohou zúčastnit našich tematicky zaměřených skupinových workshopů,“ řekl Jiří Cais. Své služby nabízí středisko i budoucím absolventům základních a středních škol. A v čem může být poradenství užitečné pro mladé lidi bez praxe? „Pomůžeme jim ujasnit si, co vlastně chtějí v budoucnu dělat a jaké jsou jejich silné stránky, na kterých mohou stavět svou kariéru,“ dodal poradce Michal Parlásek.

Fotogalerie

Slavnostního otevření nového centra pro kariérové poradenství se zúčastnil také hejtman Václav Šlajs | Autor: Plzeňský kraj