Jsme televize vašeho kraje

Blackout Plzni nehrozí, teplárenské společnosti mají unikátní řešení

Plzeň, publikováno 10.05.2018, autor: Richard Beneš

Plzeňská energetika - ilustrační foto | Autor: TV ZAK

Jako jedno z mála měst v Česku je Plzeň připravena na krizovou situaci výpadku energií, tedy blackout, který může nastat v případě rozpadu elektrizační soustavy. Plzeňská teplárenská a Plzeňská energetika ve spolupráci s městem vytvořily unikátní ostrovní systém, který Plzeňanům zaručí dodávky tepla, teplé vody, ale i elektřiny v případech, kdy zbytek by země byl ve tmě.

Díky propojení rozvodných sítí se obě energetické společnosti dokáží vzájemně zálohovat. v případě výpadku svých technologií a tím dodávek tepla zákazníkům. V kritickém případě rozpadu elektrizační soustavy, která by přivodila blackout, dokáží teplárny využít vyráběnou elektřinu a dodat ji lokálně do Plzně a okolí. „Obě teplárny mají vytvořen ostrovní provoz, který má Plzeň jako jediná v republice umocněný diesel generátory, které umožňují start ze tmy, označovaný jako blackstart. Diesel generátory v případě výpadku obnoví jak provoz teplárny Plzeňská energetika, tak Plzeňské teplárenské. Pak už je jen otázka zásob na skládce uhlí, jestli Plzeň vydrží týden, dva nebo tři týdny,” vysvětluje Václav Pašek, generální ředitel Plzeňské energetiky.

Obě energetické společnosti Plzeňanům každý den zajišťují dodávky tepla a teplé vody. Kombinovaná, kogenerační technologie výroby jim umožňuje vyrábět jak teplo a teplou vodu, kterou dodávají přímo domácnostem a firmám na území města Plzně, tak i elektřinu. „Trh s elektřinou je otevřený, obchoduje se na burze. To je jedna věc, silová elektřina. Druhá věc je obchod s podpůrnými službami pro přenosovou soustavu, kde leží pro teplárny zajímavá ziskovost,“ informoval Pašek. Právě elektřina je pro teplárny zajímavou komoditou, kogenerace je zároveň nejefektivnější způsob využití energetického obsahu paliva.

V současné době se připravuje sloučení, fúze obou tepláren, která může kromě ekonomických, technických a hospodářských bonusů znamenat také možnost dalšího rozvoje ostrovního systému města Plzně. To podporuje jak vedení města, tak obě společnosti, které budou moci spolupracovat úžeji, než je tomu dnes. „Jako primátor jsem mimo jiné odpovědný za bezpečnost a krizové řízení města. O tomto tématu se tolik nehovoří, protože se, doufejme, nedostaneme do krize energetické. Město Plzeň je však jako pravděpodobně jako jediné v Česku na to připraveno, máme takzvaný ostrovní systém. Jsme schopni zásobit město a vyrábět elektřinu, teplo i pitnou vodu. Spojení obou společností umožní takovou spolupráci pro bezpečí občanů,“ shrnuje Martin Zrzavecký (ČSSD), primátor města Plzně.

Další rozvoj ostrovního systému je možný právě v oblasti pitné a užitkové vody, kterou by obě společnosti v případě sloučení dokázaly ve spolupráci s městem v případě výpadku dodávat. Plzeňská teplárenská má zařízení na výrobu pitné vody, Plzeňská energetika spravuje vlastní vodárnu v Radčicích a dokáže do ostrovního systému dodat vodu užitkovou.

Fotogalerie

Plzeňská energetika - ilustrační foto | Autor: TV ZAK