Jsme televize vašeho kraje

Studio Z z 29.05.2018

Cena Hanuše Zápala - Irena Langová, Jiří Zábran

Naše moderátorka Táňa Krchovová si povídala s Irenou Langovou a Jiřím Zábranem o moderní plzeňské architektuře a Ceně Hanuše Zápala.