Jsme televize vašeho kraje

Studio Z z 22.02.2020

Pavel Jindra - transplantace kostní dřeně