Jsme televize vašeho kraje

Studio Z z 02.08.2016

Olypijský park Plzeň

Jana Komišová, vedoucí Odboru prezentace a marketingu MMP

Filip Marián, Odbor sportu MMP